Στην έδρα μας ακόμη διαθέτουμε μία γκάμα δομικών υλικών όπως άμμος, χαλίκι, τσιμέντα, έτοιμο σοβά, χώμα, χώμα μύλη, αμμοχάλικο, βότσαλα σε όλα τα χρώματα και τα μεγέθη καθώς επίσης κάρβουνα , είδη ψησταριάς , και διάφορα είδη κοπριάς για τα κηπευτικά. Τα παραπάνω διατίθενται σε συσκευασίες και γίνεται παράδοση στο χώρο σας κατόπιν επικοινωνίας

Χωματουργικά Μηχανήματα Καψάλας
Χωματουργικά Μηχανήματα Καψάλας
Χωματουργικά Μηχανήματα Καψάλας
Χωματουργικά Μηχανήματα Καψάλας
Χωματουργικά Μηχανήματα Καψάλας
Χωματουργικά Μηχανήματα Καψάλας

Χωματουργικές Υπηρεσίες


Η επιχείρηση Χωματουργικά Καψάλας αναλαμβάνει γενικές εκσκαφές σε οποιοδήποτε βάθος και χώρο, χάρη στον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει. Αναλαμβάνουμε υπεργολαβίες για εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων: κατεδαφίσεις,εκσκαφές, διαμορφώσεις χώρων καθώς και έργα οδοποιίας! Διαθέτουμε και μικρά μηχανήματα για ειδικές εκσκαφές σε μικρούς χώρους.

Τηλέφωνο
E mail
xomatourgika.kapsalas@gmail.com
Τηλέφωνο

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ


Καψάλας Χωματουργικές εργασίες διαθέτει τεχνογνωσία  στον προγραμματισμό και την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς ασφαλείας μια κατεδάφιση. Έτσι, η εταιρεία μας με τον σύγχρονο εξοπλισμό μηχανημάτων που διαθέτει και το  εκπαιδευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει την ολοκλήρωση κάθε είδους κατεδαφίσεων.

Υπεργολαβίες ιδιωτικών και δημόσιων έργων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τεχνικά έργα υποδομής παντός τύπου με επαγγελματισμό προσφέροντας ποιότητα στους πελάτες μας.

Κατεδαφίσεις Εκσκαφές

Μπορούμε να εκτελέσουμε παντός τύπου κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις.

Καθαρισμός και Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων

Αναλαμβάνουμε καθαρισμό εκτάσεων, οικοπέδων γρήγορα άμεσα και αποτελεσματικά.

Υποδομή και συμπύκνωση εδάφους

Οργάνωση και συντονισμός των μηχανημάτων για κάθε τύπο έργου

Εκσκαφές Επιχωματώσεις Δίαστρωση Ασφαλτοτάπητα


Αναλαμβάνουμε την ασφαλτόστρωση οδών, γηπέδων, χώρων πάρκινγκ, χώρους με ειδικές ανάγκες ασφαλτόστρωσης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων. Η εταιρεία μας παρέχει υψηλού επιπέδου χωματουργικές εργασίες σε ιδιώτες, εργολάβους οικοδομών, περιφέρειες, δήμους καθώς και σε τεχνικές εταιρείες.

Στην έδρα μας ακόμη διαθέτουμε μία γκάμα δομικών υλικών όπως άμμος , χαλίκι , τσιμέντα , έτοιμο σοβά , χώμα , χώμα μιλη , αμμοχάλικο , βότσαλα σε όλα τα χρώματα και τα μεγέθη καθώς
επίσης κάρβουνα , είδη ψησταριάς , και διάφορα είδη κοπριάς για τα κηπευτικά. Τα παραπάνω
διατίθενται σε συσκευασίες και γίνεται παράδοση στο χώρο σας κατόπιν επικοινωνίας
Αποκομιδή Μεταφορά Υλικών
Καψάλας Χωματουργικά
Εκσκαφές Οδοποιία


Καψάλας Χωματουργικές εργασίες παρέχει υψηλού επιπέδου χωματουργικές εργασίες σε ιδιώτες, εργολάβους οικοδομών, περιφέρειες, δήμους καθώς και σε τεχνικές εταιρείες.

Web design
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Eurotech 13 χιλ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
ΤΚ 57001